مجید فتاحی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری

عضو هیت علمی دانشگاه

  • دكتري
  • ساری
  • استاديار
  • 09111119115
  • majid.fattahi59@gmail.com
  • 4 آذر 1394
لیست موارد

اطلاعات تماس

  • نهاد محل اشتغال : دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری
  • تلفن محل اشتغال : 09111119115
  • نشاني دستگاه تایید کننده اطلاعات : بنیاد نخبگان مازندران
  • ایمیل : majid.fattahi59@gmail.com