گروه پژوهش سازمان برنامه و بودجه مازندران   WWW.BPMZ.IR
اطلاعيه1 چاپ   خروج


        

اسامي پژوهشگران و فناوران برتر سال 1400 از طريق پيوندهاي ويژه سامانه قابل رويت است.
تاريخ : 20/09/1400      شماره خبر : 2145     تعداد نمايش : 292