مشاهده لیست اخبار
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
28/09/1400
.
    
    

قابل توجه پژوهشگران محترم عضو سامانه

با توجه به گزارش هاي دريافتي از سيستمگزارش ساز هوشمند سامانه پژوهش و فناوري مازندران، متاسفانه مشاهده شده برخي ازفعاليت هاي پژوهشي ثبت شده به ويژه در فرم هاي مقالات در نشريات، پروژه هاي پژوهشيو مقالات در همايش ها تكراري است كه اين مسئله در روند امتيازدهي به فعاليت هايپژوهشي اختلال ايجاد مي نمايد.

خواهشمند است پژوهشگران عضو سامانه حداكثر تاپايان دي ماه 1400  نسبت به حذف فعاليت هايتكراري اقدام نمايند؛ درغير اين صورت فعاليت هاي تكراري بوسيله مديريت سامانه حذفخواهد شد و مسئوليت آن به عهده پژوهشگر و نماينده نهاد در امور سامانه (‌ادميننهاد) است.


تعداد نمايش : 320