سامانه پژوهش و فناوری مازندرانحذف فعاليت هاي پژوهشي تكراري    (1401/03/08)

حذف فعاليت هاي پژوهشي تكراري


فراخوان دريافت نيازهاي پژوهش و فناوري استان مازندران در راستاي هزينه كرد يك درصد اعتبارات پژوهشي سال 1401    (1401/02/01)

فراخوان دريافت نيازهاي پژوهش و فناوري استان مازندران در راستاي هزينه كرد يك درصد اعتبارات پژوهشي سال 1401


اطلاعيه مهم :تمديد فراخوان اولويت هاي پژوهش و فناوري استان مازندران     (1400/10/22)

اطلاعيه مهم :تمديد فراخوان اولويت هاي پژوهش و فناوري استان مازندران


دعوتنامه مراسم هفته پژوهش و فناوري 1400 مازندران    (1400/09/17)

دعوتنامه مراسم هفته پژوهش و فناوري 1400 مازندران


مراسم بيست و دومين دوره گرامي داشت هفته پژوهش و فناوري استان سال 1400     (1400/09/16)

مراسم بيست و دومين دوره گرامي داشت هفته پژوهش و فناوري استان سال 1400


انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر سال 1400    (1400/09/16)

انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر سال 1400