اباصلت حسين زاده کلاگر

دانشگاه مازندران

عضو هیات علمی

  • دكتري
  • دانشگاه رازي کرمانشاه
  • استاد
  • 53402452
  • ahcolagar@umz.ac.ir
  • 3 آبان 1394

ISI هست با IF= 2.515 ولی ISSN آن در سامانه نیست

این مجله ISI هست با IF=2.959 ولی متاسفانه در سامانه ISSN آن درج نشد

ISI هست با IF= 0.5 ولی ISSN آن در سامانه نیست

لیست موارد

اطلاعات تماس

  • نهاد محل اشتغال : دانشگاه مازندران
  • تلفن محل اشتغال : 53402452
  • نشاني دستگاه تایید کننده اطلاعات : دانشگاه مازندران
  • ایمیل : ahcolagar@umz.ac.ir