محمدمهدی پایدار

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

عضو هیات علمی دانشگاه

  • دكتري
  • علم و صنعت ایران
  • دانشيار
  • 01132332071
  • paydar@nit.ac.ir
  • 20 آبان 1393

لیست موارد

اطلاعات تماس

  • نهاد محل اشتغال : دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  • تلفن محل اشتغال : 01132332071
  • نشاني دستگاه تایید کننده اطلاعات : بابل- خیابان شریعتی
  • ایمیل : paydar@nit.ac.ir