سامانه پژوهش و فناوری مازندران

لطفا مشخصات پروپوزال های خود را برای نیاز پژوهشی (آسیب شناسی نظام حقوقی و تصمیم گیری مربوط به شورای برنامه ریزی توسعه استان، ارائه راهکار و فرایند اصلاحی (طرح های مطالعاتی، عمرانی، اقتصادی و طرحهای هادی و جامع شهری)) ثبت نمایید.
ثبت فراخوان
*
*
*
* پسوندهاي مجاز فايل ها : doc,docx
ویرایش