گروه پژوهش سازمان برنامه و بودجه مازندران   WWW.BPMZ.IR
فراخوان دريافت اولويت پژوهش و فناوري استان مازندران در راستاي هزينه كرد يك درصد اعتبارات پژوهشي سال 1399 تا تاريخ دوشنبه 7 مهرماه 99 تمديد گرديد. چاپ   خروج


     فراخوان دريافت اولويت پژوهش و فناوري استان مازندران تا تاريخ يكشنبه 7مهرماه 99 تمديد گرديد.    
​​

تاريخ : 29/06/1399      شماره خبر : 2123     تعداد نمايش : 147