گروه پژوهش سازمان برنامه و بودجه مازندران   WWW.BPMZ.IR
تشكيل كميته هاي علمي مرتبط با انتخاب برترين ها چاپ   خروج


        

كميته هاي علمي انتخاب پژوهشگران برتر و دستاوردهاي برتر پژوهش و فناوري مورخ 98/9/14 و 98/9/17 برگزار گرديده و برترين هاي هر حوزه انتخاب شدند.


تاريخ : 18/09/1398      شماره خبر : 2119     تعداد نمايش : 446