اطلاعيه     1399/10/30
   فرايند داوري پروپوزال هاي پژوهشي

سال ۱۳۹۹ در حال انجام است.تمديد مهلت دريافت پروپوزال هاي پژوهشي سال 1399 تا چهارم دی ماه     1399/09/26
   


نامه فراخوان در پيوندهاي ويژه سامانه

موجود است.


​​
دعوتنامه شركت در مراسم مجازي هفته پژوهش و فناوري مازندران در سال 1399     1399/09/23
شناسايي اولويت هاي پژوهشي و فناوري سال 1398     1398/05/17
   
نامه فراخوان اولویت های پژوهشی 1399 استان مازندران     1399/09/17
تمديد مهلت ورود فعاليت هاي پژوهشي و فناوري     1399/09/12
   

با توجه به تقاضاي دانشگاه ها، مراكز پژوهشي، دستگاه هاي اجرايي و پژوهشگران استان، مهلت بروز رساني و ثبت فعاليت هاي جديد در سامانه پژوهش و فناوري مازندران به وسيله پژوهشگران عضو سامانه تاپايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 12 آذر ماه 1399 تمديد گرديد.

مهلت بروز رساني و ثبت دستاوردهاي پژوهشي و فناوري تا 15 آذر 1399 تمديد گرديد.
مهلت بررسي و تأييد فعاليت هاي ثبت شده در سامانه به وسيله نمايندگان نهادها پايان وقت اداري روز پنج شنبه 13آذر ماه1399 است.

شيوه نامه هاي انتخاب پژوهشگران فناوران و دستاوردهاي برتر سال 1399 در پيوندهاي ويژه سامانه موجود است.


برگزاري مراسم هفته پژوهش و فناوري استاني سال 1399     1399/09/04
   

بر اساس مصوبات ستاد هفته پژوهش و فناوري استان مازندران، مهلت بروز رساني و ثبت فعاليت هاي جديد در سامانه پژوهش و فناوري مازندران به وسيله پژوهشگران و فناوران

عضو سامانه، حداكثر تا روز دوشنبه مورخ 10 آذر ماه 1399 است.

مهلت بررسي و تأييد فعاليت هاي ثبت شده در سامانه به وسيله نمايندگان نهادها حداكثر تا تاريخ 12 آذر ماه1399 است.

مهلت ورود و تاييد فعاليت هاي پژوهشي با توجه به نزديك بودن زمان مراسم قابل تمديد نيست.

شيوه نامه هاي انتخاب پژوهشگران و فناوران به زودي از طريق پيوندهاي ويژه سامانه اطلاع رساني مي گردد.

دومين رويداد الگوها و راهكارهاي نوين در همكاري دانشگاه با جامعه و صنعت     1399/08/03
   
فرم اطلاعات ايده مربوط به دومين رويداد الگوها و راهكارهاي نوين در همكاري دانشگاه با جامعه و صنعت  در پيوندهاي ويژه سامانه آپلود شده است.
* اطلاعيه مهم *     1399/07/14
   
   بنابر تقاضاي دانشگاه ها، مراكز پژوهشي و دستگاه هاي اجرايي استان، ارسال نيازها واولويت هاي پژوهش و فناوري استان مازندران،از ساعت 10 لغايت 14 امروز دوشنبه 14 مهرماه 1399 امكان پذير است.
با توجه به تقاضاي دانشگاه ها، مراكز پژوهشي و دستگاه هاي اجرايي استان، آخرين فرصت براي دريافت اولويت هاي پژوهش و فناوري استان مازندران در راستاي هزينه كرد يك درصد اعتبارات پژوهشي سال 1399، پايان وقت اداري روز شنبه 12 مهرماه تعيين مي گردد.     1399/07/07