مشاهده لیست اخبار
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
07/07/1399
با توجه به تقاضاي دانشگاه ها، مراكز پژوهشي و دستگاه هاي اجرايي استان، آخرين فرصت براي دريافت اولويت هاي پژوهش و فناوري استان مازندران در راستاي هزينه كرد يك درصد اعتبارات پژوهشي سال 1399، پايان وقت اداري روز شنبه 12 مهرماه تعيين مي گردد.
    
    


تعداد نمايش : 106
نام *
آدرس پست الكترونيك
نظر *