مشاهده لیست اخبار
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
18/07/1398
تصميمات جلسه2 كميته پژوهش و فناوري درمورد نيازهاي پژوهشي كه بايد به تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان برسد:
    
    

تعداد نمايش : 443
نام *
آدرس پست الكترونيك
نظر *