مشاهده لیست اخبار
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
08/07/1398
اطلاعيه در مورد تأييد نيازهاي پژوهشي سال 1398
    
    

نيازهاي پژوهش ارسالي از سوي افراد حقيقي و حقوقي به منظور بررسي بوسيله کمیته تخصصی پژوهش، فناوري و نوآوري ذيل كارگروه آموزش،پژوهش، فناوري و نوآوري استان مازندران بطور موقت تأييد گرديد.تعداد نمايش : 145
نام *
آدرس پست الكترونيك
نظر *