سامانه پژوهش و فناوری مازندراناعلام عملکرد نهايي اعتبارات یک درصد پژوهش سال 1398    (1399/04/04)

اعلام عملکرد نهايي اعتبارات یک درصد پژوهش سال 1398


اعلام طرح هاي پژوهشي سال 98 به دستگاه هاي اجرايي متولي جهت ثبت در سامانه سمات ملي و دريافت كد رهگيري    (1398/11/15)

اعلام طرح هاي پژوهشي سال 98 به دستگاه هاي اجرايي متولي جهت ثبت در سامانه سمات ملي و دريافت كد رهگيري


اعلام اسامي پژوهشگران ، فناوران و دستاوردهاي برتر پژوهش و فناوري مازندران در سال 1398    (1398/09/23)

اعلام اسامي پژوهشگران ، فناوران و دستاوردهاي برتر پژوهش و فناوري مازندران در سال 1398


تشكيل كميته هاي علمي مرتبط با انتخاب برترين ها    (1398/09/18)

تشكيل كميته هاي علمي مرتبط با انتخاب برترين ها


تمديد مهلت ثبت و بروزرساني فعاليت هاي پژوهشي براي شركت در بيستمين دوره گرامي داشت هفته پژوهش و فناوري سال 1398 مازندران     (1398/08/30)

تمديد مهلت ثبت و بروزرساني فعاليت هاي پژوهشي براي شركت در بيستمين دوره گرامي داشت هفته پژوهش و فناوري سال 1398 مازندران


فراخوان نيازهاي پژوهشي 1398    (1398/08/28)

فراخوان نيازهاي پژوهشي 1398


اطلاعيه: بروزرساني فعاليت هاي پژوهش و فناوري    (1398/08/08)

اطلاعيه: بروزرساني فعاليت هاي پژوهش و فناوري


تصميمات جلسه2 كميته پژوهش و فناوري درمورد نيازهاي پژوهشي كه بايد به تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان برسد:    (1398/07/18)

تصميمات جلسه2 كميته پژوهش و فناوري درمورد نيازهاي پژوهشي كه بايد به تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان برسد:


برگزاري دومين جلسه كميته تخصصي پژوهش، فناوري و نوآوري    (1398/07/18)

برگزاري دومين جلسه كميته تخصصي پژوهش، فناوري و نوآوري