سامانه پژوهش و فناوری مازندرانابلاغ اولويت هاي پژوهشي سال 1399 به دستگاه هاي اجرايي متولي    (1399/12/03)

ابلاغ اولويت هاي پژوهشي سال 1399 به دستگاه هاي اجرايي متولي


اطلاعيه مهم: فراخوان نياز پژوهشي سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران در سال 1399 تا پنج شنبه 30بهمن ماه 1399 تمديد گرديد.    (1399/11/25)

اطلاعيه مهم: فراخوان نياز پژوهشي سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران در سال 1399 تا پنج شنبه 30بهمن ماه 1399 تمديد گرديد.


تمديد مهلت دريافت پروپوزال هاي پژوهشي سال 1399 تا چهارم دی ماه    (1399/09/26)

تمديد مهلت دريافت پروپوزال هاي پژوهشي سال 1399 تا چهارم دی ماه


دعوتنامه شركت در مراسم مجازي هفته پژوهش و فناوري مازندران در سال 1399    (1399/09/23)

دعوتنامه شركت در مراسم مجازي هفته پژوهش و فناوري مازندران در سال 1399


شناسايي اولويت هاي پژوهشي و فناوري سال 1398    (1398/05/17)

شناسايي اولويت هاي پژوهشي و فناوري سال 1398


نامه فراخوان اولویت های پژوهشی 1399 استان مازندران    (1399/09/17)

نامه فراخوان اولویت های پژوهشی 1399 استان مازندران


تمديد مهلت ورود فعاليت هاي پژوهشي و فناوري    (1399/09/12)

تمديد مهلت ورود فعاليت هاي پژوهشي و فناوري


برگزاري مراسم هفته پژوهش و فناوري استاني سال 1399    (1399/09/04)

برگزاري مراسم هفته پژوهش و فناوري استاني سال 1399


دومين رويداد الگوها و راهكارهاي نوين در همكاري دانشگاه با جامعه و صنعت     (1399/08/03)

دومين رويداد الگوها و راهكارهاي نوين در همكاري دانشگاه با جامعه و صنعت