سامانه پژوهش و فناوری مازندراناطلاعيه مهم: برگزاري مراسم هفته پژوهش و فناوري استاني سال 1400    (1400/09/03)

اطلاعيه مهم: برگزاري مراسم هفته پژوهش و فناوري استاني سال 1400


فراخوان برنامه هاي پارك علم و فناوري مازندران در هفته پژوهش و فناوري 1400    (1400/09/04)

فراخوان برنامه هاي پارك علم و فناوري مازندران در هفته پژوهش و فناوري 1400


فراخوان هفته پژوهش و فناوري سال 1400 مازندران    (1400/09/04)

فراخوان هفته پژوهش و فناوري سال 1400 مازندران


جلسه ستاد برگزاري مراسم گراميداشت هفته پژوهش و فناوري مازندران در سال 1400    (1400/08/30)

جلسه ستاد برگزاري مراسم گراميداشت هفته پژوهش و فناوري مازندران در سال 1400


فراخوان دريافت نيازهاي پژوهش و فناوري استان مازندران در راستاي هزينه كرد يك درصد اعتبارات پژوهشي سال 1400     (1400/02/27)

فراخوان دريافت نيازهاي پژوهش و فناوري استان مازندران در راستاي هزينه كرد يك درصد اعتبارات پژوهشي سال 1400


هفته پژوهش و فناوري 1400    (1400/08/08)

هفته پژوهش و فناوري 1400


دريافت عملكرد بند ز تبصره 9 سال 1399    (1400/03/05)

دريافت عملكرد بند ز تبصره 9 سال 1399


ابلاغ اولويت هاي پژوهشي سال 1399 به دستگاه هاي اجرايي متولي    (1399/12/03)

ابلاغ اولويت هاي پژوهشي سال 1399 به دستگاه هاي اجرايي متولي


اطلاعيه مهم: فراخوان نياز پژوهشي سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران در سال 1399 تا پنج شنبه 30بهمن ماه 1399 تمديد گرديد.    (1399/11/25)

اطلاعيه مهم: فراخوان نياز پژوهشي سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران در سال 1399 تا پنج شنبه 30بهمن ماه 1399 تمديد گرديد.