سامانه پژوهش و فناوری مازندران

مركزآموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران به منظور" نهادينه سازي فرآيند پژوهش در دستگاه هاي اجرايي "، " گسترش رويكرد پژوهشي در سطوح مختلف تصميم گيري به منظور هزينه كرد منابع استاني بر اساس نتايج پروژه هاي پژوهشي"، " ايجاد فرصت هاي برابر براي پژوهشگران در انجام فعاليت هاي پژوهشي كيفي و هدفمند " و " نهادينه سازي زنجيره ثمردهي علم و فناوري (آموزش، پژوهش، فناوري، توليد و تقاضا) در استان" ، اقدام به راه اندازي سامانه پژوهش و فناوری مازندران نموده است.

هزينه كرد اعتبارات پژوهشي در سال 1395

Image 01

پيرو اطلاعيه سامانه اجرايي بند 56 قانون تنظيم در سال 1395، بررسي طرح هاي پژوهشي ثبت شده در سامانه سمات آغاز شده است؛ لذا كليه دستگاه هاي اجرايي استان مي توانند با رعايت دستورالعمل اجرايي ماده 56 قانون يادشده ، نسبت به ثبت مشخصات طرح هاي پژوهشي منتخب دستگاه (شامل مشخصات طرح، مجري و ناظر) در سامانه سمات شوراي عتف، اقدام نمايند.

همچنين دستگاه هاي اجرايي كه تاكنون در ارتباط با هزينه كرد اعتبارات مزبور اقدامي ننموده اند، لازم است از طريق انتخاب منوي "معرفي نماينده نهاد" در سامانه پژوهش و فناوري مازندران، نسبت به معرفي نماينده جهت انجام فعاليت هاي بعدي اقدام نمايند.

در ضمن، فايل سياست ها و اولويت هاي پژوهش و فناوري مصوب شوراي علوم، تحقيقات و فناوري كشور به منظور استفاده در ثبت مشخصات طرح ها در سامانه سمات    ( انتخاب كميسيون تخصصي، گروه اولويت و اولويت) در پيوندهاي ويژه سامانه موجود است.

 

اخبار

اخبار پژوهشی

ادامه
پروژه های پژوهشی پژوهشگران

اجرای پروژه هاي پژوهشي سازنده، تقاضا محور و مأموريت گرا موجب بالندگی روزافزون می گردد.

ادامه
پژوهشگران عضو سامانه

استان مازندران به داشتن پژوهشگراني که در مرزهاي دانش به جستجو می پردازند مفتخر است.

ادامه
مقالات در نشريات

مقالات چاپ شده در نشريات مربوط به پژوهشگران عضو سامانه، در اين قسمت قابل رويت است.

ادامه
اكتشاف، نوآوري، اختراع و اثر بديع هنري

.

ادامه
چاپ كتاب

كتاب هايي كه بوسيله پژوهشگران عضو سامانه نگاشته شده است.

ادامه
پیوندهای ویژه

راهنمای استفاده از سامانه و ساير اطلاعات مفید پژوهشی را در این قسمت مشاهده کنید.

ادامه
طرح جامع پژوهشي

طرح جامع پژوهشی استان، راهنمای انجام فعالیت های پژوهشی محسوب می گردد.

ادامه
کل بازديد ها : 1340267   بازديدهاي امروز : 1476   کاربران جاري : 366