بازديدها 
 
کل بازديد ها   14951
بازديدهاي امروز   211
کاربران جاري   5
 
   
   
 
قابل توجه پژوهشگران محترم عضو سامانه     24/07/1391
   پژوهشگران محترم عضو سامانه اطلاعات پژوهشي مازندران مي توانند با استفاده از نام كاربري و كلمه رمز خود وارد سامانه شده و نسبت به بروزرساني فعاليت هاي پژوهشي ثبت شده قبلي (بويژه مقالات چاپ شده در نشريات، پروژه هاي تحت نظارت و چاپ كتاب ) و ثبت فعاليت هاي جديد اقدام نمايند. بديهي است سامانه براي ورود، تكميل، اصلاح و بررسي اطلاعات موجود مطابق با فرم هاي جديد مهياست.
قابل توجه پژوهشگران محترم غيرعضو سامانه اطلاعات پژوهشي مازندران     26/07/1391
   پژوهشگراني كه تاكنون عضو سامانه نشده اند، لازم است براي ثبت اطلاعات خود در سامانه، ابتدا يك نهاد استاني را براي تاييد اطلاعات انتخاب نموده، سپس از طريق مدير سيستم آن نهاد، ضمن دريافت نام كاربري و كلمه رمز، نسبت به تكميل اطلاعات اقدام نمايند
شرايط عضويت در سامانه اطلاعات پژوهشي مازندران     26/07/1391
    پژوهشگراني مي توانند اطلاعات خود را در سامانه ثبت نمايند كه حداقل داراي يكي از شرايط زير باشند:
1- محل تولد آنها مازندران باشد.
2- محل اشتغال آنها مازندران باشد.
3- نهاد تاييدكننده اطلاعات پژوهشگر، يكي از نهادهاي استاني باشد( يعني با كارفرمايي يكي از نهادهاي استاني، مجري يك پروژه پژوهشي شده باشد).
اطلاعيه در مورد دريافت مستندات فعاليت هاي ثبت شده در سامانه اطلاعات پژوهشي استان     24/07/1391
   بعد از امتيازدهي به مستندات پژوهشي پژوهشگران و انتخاب برترين هاي هر بخش، مستندات پژوهشگران برگزيده جهت تاييد در كميته علمي به صورت دستي نيز دريافت مي گردد.